35 Yıllık Tecrübe Ve Bilgi Birikiminin Sonucu...

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3011.395129591337!2d28.84984831478289!3d40.99472402820879!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14caa4a912000f41%3A0xf09fe31bf27415d4!2zU2l5YXZ1xZ9wYcWfYSwgU3VsdGFuIFNlbGltIENkLiBObzoxLCAzNDE4MiBCYWjDp2VsaWV2bGVyL8Swc3RhbmJ1bA!5e0!3m2!1str!2str!4v1584536002060!5m2!1str!2str
IGS TC-Barrier İspanya

IGS TC-Barrier İspanya

2. Geobarrier workshop etkinliği İspanya-nın Barselona kentinde düzenlendi. Geosentetik sızdırmazlık ürünleri konusunda, güncel ...

Eti Bor

Eti Bor

Eti Maden İşletmeleri-nin Eskişehir Kırka-da faaliyet gösteren bor üretim tesislerinde kullanılmakta olan HDPE geomembranların ü...

Toros Tarım

Toros Tarım

Tarımsal sanayi sektörünün lider firmalarından Toros Tarım’ın, yeni yatırım projeleri kapsamında kullanılacak olan tüm geosentet...